skip to Main Content

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner har under 2020 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Även…

Back To Top