skip to Main Content

Kommuner och regioner

Här finns information om hur kommuner och regioner söker statsbidrag 2020. Vem kan söka? Kommuner och regioner kan under 2020 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Det sker i enlighet med…

Back To Top