skip to Main Content
Händer Som Möts

Framgångsfaktorer för samverkan

För att samverkan i arbetet med att minska och motverka segregation ska leda till en långsiktig förändring, måste aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation i större utsträckning ta sig an de bakomliggande orsakerna till segregation. Insatserna måste…

Bild På Händer Som Håller I Varandra.

Vilka ska samverka?

Segregation förekommer inom flera sakområden och på flera nivåer. För att skapa förändring och se resultat behöver de aktörer som har mandat och möjlighet att påverka utvecklingen vara involverade och samverka tillsammans. Nedan listas exempel på aktörer som har en…

Många ansökningar om statsbidrag

Delmos har fått in många ansökningar om statsbidrag 2020. Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, och från civilsamhällesorganisationer. Totalt fördelar myndigheten i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Ett Stort Publikhav

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.

Delegationen mot segregation besöker Sandviken

Vad? Delegationen mot segregations kommunbesök av 32 kommuner Tid: 30 augusti Plats: Sandviken Arrangör: Delegationen mot segregation och Sandvikens kommun Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få…

Back To Top