skip to Main Content

Myndigheter och statsbidrag med koppling till arbete mot segregation

Det är viktigt att myndigheter samordnar sina insatser i arbetet mot segregation, och att olika aktörer känner till de olika myndigheternas uppdrag. Det innebär nämligen att det blir lättare att arbeta tydligt, effektivt och mer sammanhållet för att minska och…

Händer Som Möts

Framgångsfaktorer för samverkan

För att samverkan i arbetet med att minska och motverka segregation ska leda till en långsiktig förändring, måste aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation i större utsträckning ta sig an de bakomliggande orsakerna till segregation. Insatserna måste…

Bild På Händer Som Håller I Varandra.

Vilka ska samverka?

Segregation förekommer inom flera sakområden och på flera nivåer. För att skapa förändring och se resultat behöver de aktörer som har mandat och möjlighet att påverka utvecklingen vara involverade och samverka tillsammans. Nedan listas exempel på aktörer som har en…

Många ansökningar om statsbidrag

Delmos har fått in många ansökningar om statsbidrag 2020. Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, och från civilsamhällesorganisationer. Totalt fördelar myndigheten i år cirka 82 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Ett Stort Publikhav

Malmö i kraftsamling mot segregation

Det är viktigt att se på segregation som en utmaning som rör hela staden och hitta metoder för att stärka boendens delaktighet. Det menade flera Malmö-aktörer som Delegationen mot segregation gett stöd till, på ett seminarium som arrangerades för att belysa resultaten från de förstudier som genomfördes i Malmö under 2018.

Intresseanmälan för 2019 öppnar den 1 november

Från och med den 1 november kan kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå under 2019.

Stort intresse för att kartlägga segregation

Sammanlagt 68 kommuner och landsting och 141 ideella föreningar och stiftelser har sökt ekonomiskt stöd för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att motverka segregation.
Back To Top