skip to Main Content

Webbinarium: Segregation och utanförskap

Digitalt seminarium om segregation och utanförskap. Några av deltagarna är Matilda Rehn, analytiker på Delegationen mot segregation, och bostadsforskaren Martin Grander. Webbinariet reder ut vad segregation egentligen är och hur det ser ut i Sverige, och ger också exempel på…

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) idag i sin nya årsrapport.

Delmos rapporterar uppdrag om att mäta och följa segregation

I dag rapporterar Delegationen mot segregation (Delmos) in två regeringsuppdrag. Det handlar dels om att genomföra en kartläggning och analys över den socioekonomiska segregationens utveckling i Sverige, dels om att tillsammans med SCB ta fram ett socioekonomiskt index.
Ulrika Gustafsson, Analytiker På Delegationen Mot Segregation

Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Systemet gör det möjligt att mäta och följa upp segregationen och dess utveckling både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern riktar sig bland annat…

Remissvar Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation (Delmos) välkomnar utredningens delbetänkande och ser…

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridningen och överdödligheten i utsatta bostadsområden beror på bristande språkförståelse och kulturella skillnader mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen visar sig sakna stöd i forskningen. I…

Färgglada Klossar.

Många ansökte om statsbidrag mot segregation

200 ansökningar om statsbidrag för arbetet mot segregation har kommit in i årets utlysning från Delegationen mot segregation (Delmos). Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna. – Det är glädjande att se att intresset för att arbeta för att minska och motverka…

Back To Top