skip to Main Content

Reformprogram mot segregation

Reformprogram mot segregation Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Syftet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Reformprogrammet sträcker sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar…

Rapport om lokalt arbete mot segregation

I en ny rapport presenteras en lägesbild av arbete som utförs lokalt och regionalt, samt utmaningar och möjligheter som finns kopplade till segregation. Rapporten är framtagen av den kommitté som inrättade Delegationen mot segregation. Mellan augusti och oktober 2017 träffade…

Back To Top