skip to Main Content
Märta Stenevi Foto: Kristian Pohl

Vårens artikelserie om segregation och covid-19 avslutad

– Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation. Det säger bostads- och segregationsminister Märta Stenevi i den avslutande artikeln i Delmos artikelserie om segregation och covid-19. Du hittar alla 18 artiklarna i serien på Delmos webbplats. Pandemin riskerar…

Remissyttrande till En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. För att öka de långsiktiga effekterna arbetar myndigheten…

Anders Kessling

Delegationen mot segregation deltar på MR-dagarna

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. Det är temat för årets MR-dagar, som går av stapeln 19-21 april, och där Delmos deltar. För boendefrågan hänger tätt ihop med segregationsfrågan. Segregationen påverkar hela samhället, samtidigt som segregationens konsekvenser…

Pandemin och icke-mottagarna

I den här artikeln redogör Magnus Karlsson för hur medborgare som aldrig får ta del av det sociala stöd de har rätt till (icke-mottagare) påverkas av en pandemi. Karlsson menar att dessa personer osynliggörs, drar sig undan och förlorar tillit till…

Lars Trägårdh

”När det gäller tillit finns inget enhetligt Sverige”

I den här artikeln intervjuas professorn Lars Trägårdh om den sociala tilliten i Sverige under coronapandemin. Den höga tilliten har varit viktig för den svenska coronastrategin, men sedan tidigare är det känt att graden av tillit skiljer sig markant mellan olika geografiska…

Webbinarium: En demokrati för alla?

Digitalt seminarium på MR-dagarna. Det finns en ojämlikhet i vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten. Och klyftorna är kopplade till socioekonomiska faktorer. Delegationen mot segregation har i en rapport undersökt det demokratiska…

Webbinarium: Hur ser den socioekonomiska segregationen ut?

Digitalt seminarium på MR-dagarna. Ett samtal om hur segregation inom exempelvis boende, skola och arbetsmarknad hänger ihop och påverkar varandra. Seminariet arrangeras av Delmos. Paneldeltagare: Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet,…

Back To Top