skip to Main Content

Webbinarium: Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Digitalt seminarium på MR-dagarna. Seminariet, som anordnas av DO (Diskrimineringsombudsmannen), belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation och diskriminering. Det inleds med en kort betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden och om kopplingen till diskriminering. Därefter presenteras den kunskap som finns…

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Delegationen mot segregation medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021. Årets konferens har fokus på en arbetsmarknad och politik i förändring. Konferensen belyser aktuella frågor som att arbetslösheten stiger samtidigt som många sektorer har svårt…

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Delegationen mot segregation medverkar på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021. Årets konferens har fokus på en arbetsmarknad och politik i förändring. Konferensen belyser aktuella frågor som att arbetslösheten stiger samtidigt som många sektorer har svårt…

Younis Aljaff, Sadoo Iskandarani, Micael Nord

”Att stänga butiken skulle kännas som ett stort misslyckande”

Delar av näringslivet går på knäna under pandemin och vissa varnar för att företagare i områden med socioekonomiska utmaningar kan vara extra utsatta. I artikeln intervjuas bland annat Younis Aljaff, som driver en butik och restaurang i Rosengård och har färre kunder och krympande intäkter. …

Nazem Tahvilzadeh

Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder?

I den här artikeln diskuterar Nazem Tahvilzadeh om hur coronapandemin riskerar att förstärka segregationen genom att boende i socioekonomiskt utsatta områden pekas ut som syndabockar för olika samhällsproblem. Nazem Tahvilzadeh redogör även för hur politiska åtgärder mot segregation både kan minska och förvärra rådande ojämlikheter.  Ladda ned: ”Kris och…

Webbinarium: När pandemin slår mot de redan utsatta

Digitalt seminarium inför MR-dagarna. År 2020 har präglats av en pandemi och ett samhällsklimat som varit väldigt polariserat. Många utsatta grupper i samhället har påverkats starkt av pandemin utifrån den bostadssituation som råder. Panelsamtalet utgår från hur covid-19 påverkat boendesegregation.…

Peter Esaiasson. Foto: Joakim Roos

”Kriskommunikationen nådde inte ut till alla”

I den här artikeln intervjuas Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med andra forskare studerat hur boende i stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg sökte information om coronaviruset i början av pandemin. Peter Esaiasson menar att…

Marcel Moritz

Alla ska ha samma möjligheter att möta pandemin

I artikeln intervjuas Marcel Moritz, utvecklingsledare på Huddinge kommun, om hur pandemin har påverkat kommunen. I början av pandemin uppfattade man i Huddinge att smittspridningen var särskilt omfattande i områden med socioekonomiska utmaningar. På Huddinge kommun har man därför arbetat med ett…

Back To Top