skip to Main Content
Peter Esaiasson. Foto: Joakim Roos

”Kriskommunikationen nådde inte ut till alla”

I den här artikeln intervjuas Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med andra forskare studerat hur boende i stadsdelarna Bergsjön och Hjällbo i Göteborg sökte information om coronaviruset i början av pandemin. Peter Esaiasson menar att…

Marcel Moritz

Alla ska ha samma möjligheter att möta pandemin

I artikeln intervjuas Marcel Moritz, utvecklingsledare på Huddinge kommun, om hur pandemin har påverkat kommunen. I början av pandemin uppfattade man i Huddinge att smittspridningen var särskilt omfattande i områden med socioekonomiska utmaningar. På Huddinge kommun har man därför arbetat med ett…

Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta: både gällande smittspridning och andra långvariga konsekvenser. De ojämlika förutsättningarna som människor har leder till att pandemin slår olika och segregationen riskerar därmed att förstärkas. Det visar Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie, som fortsätter idag.  

Pandemin har förstärkt upplevelsen av utanförskap

I artikeln intervjuas Ahmed Abdirahman, grundare av den ideella organisationen Stiftelsen The Global Village, om hur området Järva i Stockholm pekades ut på ett negativt sätt under coronapandemin. Ahmed Abdirahman menar att media förenklade bilden av orsakerna till smittspridningen i…

Karina Villacura Och Suruchi Thapar-Björkert

Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet

I den här artikeln redogör Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert för hur medias skildring av invånarna i Järvaområdet under coronapandemin bidrar till att fördjupa segregationen. Artikelförfattarna menar att i samband med pandemin har de boende blivit skuldbelagda för att de har drabbats hårdare…

Klossar I Olika Färger

Nu öppnar utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation

Den 23 februari öppnar Delegationen mot segregation utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation. Statsbidragen är en möjlighet för de aktörer som vill stärka och utveckla sitt arbete med att minska och motverka segregation. Kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka…

Amin Barkhadle

Folkets Hus och Parker: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad”

Kartläggning, metodutveckling, kunskapsspridning och ny personal. Det är några av de saker statsbidraget har gått till under de två tillfällen som Folkets Hus och Parker har fått medel från Delegationen mot segregation. Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar om sitt arbete med att stötta skapandet av medborgardrivna mötesplatser runt om i Sverige. 
Mikael Vallström

Hälsinglands utbildningsförbund: ”Den främsta orsaken till segregation är de socioekonomiska skillnaderna”

Under 2020 fick Hälsinglands utbildningsförbund bland annat bidrag för att utveckla en regional samverkansmodell för att minska och motverka segregationen i Gävleborg. Mikael Vallström, forskare och projektledare på forsknings- och utvecklingsenheten på Hälsinglands utbildningsförbund, berättar om förbundets samordnande roll mitt under en brinnande pandemi.  

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan under 2021 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.   Även kommuner, regioner och kommunalförbund kan söka medel.  Läs mer om statsbidrag 2021 för kommuner och regioner. …

Statsbidrag till kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan under 2021 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation.   Även ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka medel.  Läs…

Back To Top