skip to Main Content

Många organisationer kartlägger segregation

Just nu pågår ett omfattande kartläggningsarbete runt om i landet för att identifiera behov av insatser för att minska och motverka segregation. 150 organisationer fick slutligen positivt besked från Delegationen mot segregation på sin ansökan för att utföra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.

Delegationen mot segregation till Filipstad

Delegationen mot segregation besöker den 1 november Filipstad för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Filipstad är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

Delegationen mot segregation till Karlskrona

Delegationen mot segregation besöker den 31 oktober Karlskrona för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Karlskrona är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

Den segregerade staden

Vad? Frukostseminarium Tid: 6 november, kl 07:30-09:15 Plats: Bastionsalen på WSP i Stockholm, Globen Arrangör: WSP Hur ser segregationen ut i våra städer och hur kan vi bryta den? Genom historien har städer inneburit mångfald, ekonomiska framsteg och politisk förändring.…

Nationell strategi för att minska och motverka segregation

Som en vidareutveckling av reformprogrammet har regeringen under 2018 tagit fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Där anger regeringen inriktningen för arbetet under perioden 2018-2028. I strategin finns ett antal utgångspunkter samt perspektiv som ska genomsyra…

Samhällsnivå

Samhällsnivå Segregationen påverkar hela samhället negativt. Ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet och där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små, har goda förutsättningar att hänga samman. Social sammanhållning handlar om att människor känner att de ingår…

Områdesnivå

Områdesnivå Segregationen har konsekvenser för bostadsområdens utvecklingsmöjligheter. I områden där många har hög utbildning och höga inkomster har invånarna ofta bättre förutsättningar att få sina rättigheter och behov tillgodosedda än invånarna i bostadsområden där det finns socioekonomiska utmaningar. Människors möjligheter…

Individnivå

Individnivå Segregationen i samhället har konsekvenser på individnivå – den påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor. Segregationen har mer negativa konsekvenser för människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter om de bor i områden med socioekonomiska utmaningar eller…

Back To Top