skip to Main Content

Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta: både gällande smittspridning och andra långvariga konsekvenser. De ojämlika förutsättningarna som människor har leder till att pandemin slår olika och segregationen riskerar därmed att förstärkas. Det visar Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie, som fortsätter idag.  

Pandemin har förstärkt upplevelsen av utanförskap

I artikeln intervjuas Ahmed Abdirahman, grundare av den ideella organisationen Stiftelsen The Global Village, om hur området Järva i Stockholm pekades ut på ett negativt sätt under coronapandemin. Ahmed Abdirahman menar att media förenklade bilden av orsakerna till smittspridningen i…

Karina Villacura Och Suruchi Thapar-Björkert

Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet

I den här artikeln redogör Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert för hur medias skildring av invånarna i Järvaområdet under coronapandemin bidrar till att fördjupa segregationen. Artikelförfattarna menar att i samband med pandemin har de boende blivit skuldbelagda för att de har drabbats hårdare…

Klossar I Olika Färger

Nu öppnar utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation

Den 23 februari öppnar Delegationen mot segregation utlysningen av statsbidrag för arbete mot segregation. Statsbidragen är en möjlighet för de aktörer som vill stärka och utveckla sitt arbete med att minska och motverka segregation. Kommuner, regioner och kommunalförbund samt ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan söka…

Amin Barkhadle

Folkets Hus och Parker: ”Den lokala förankringen och det breda samarbetet gör skillnad”

Kartläggning, metodutveckling, kunskapsspridning och ny personal. Det är några av de saker statsbidraget har gått till under de två tillfällen som Folkets Hus och Parker har fått medel från Delegationen mot segregation. Amin Barkhadle, nationell processledare på Folkets Hus och Parker, berättar om sitt arbete med att stötta skapandet av medborgardrivna mötesplatser runt om i Sverige. 
Mikael Vallström

Hälsinglands utbildningsförbund: ”Den främsta orsaken till segregation är de socioekonomiska skillnaderna”

Under 2020 fick Hälsinglands utbildningsförbund bland annat bidrag för att utveckla en regional samverkansmodell för att minska och motverka segregationen i Gävleborg. Mikael Vallström, forskare och projektledare på forsknings- och utvecklingsenheten på Hälsinglands utbildningsförbund, berättar om förbundets samordnande roll mitt under en brinnande pandemi.  

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation.   Även kommuner, regioner och kommunalförbund har kunnat söka medel.  Läs…

Statsbidrag till kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund har under 2021 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Statsbidragen regleras i: Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation.   Även ideella föreningar, stiftelser och trossamfund har kunnat…

Delmos år 2020: pandemins och segregationens utveckling

Delmos har nu lämnat in sin tredje årsredovisning till regeringen. Fokus under året har varit att ta fram kunskap om segregation. Det har Delmos gjort genom att bland annat belysa coronapandemins påverkan på segregation och genom att påbörja arbetet med att mäta och följa segregationens utveckling.  

Möte med myndigheter som relaterar till segregation

Syftet med mötet är att berätta om Delmos utlysning av statsbidrag 2021 för att motverka och minska segregation. Syftet är också att höra om de deltagande myndigheternas eventuella utlysningar av statsbidag som relaterar till segregation. Delmos lyfter även sitt arbete…

Back To Top