skip to Main Content

Delmos år 2020: pandemins och segregationens utveckling

Delmos har nu lämnat in sin tredje årsredovisning till regeringen. Fokus under året har varit att ta fram kunskap om segregation. Det har Delmos gjort genom att bland annat belysa coronapandemins påverkan på segregation och genom att påbörja arbetet med att mäta och följa segregationens utveckling.  

Möte med myndigheter som relaterar till segregation

Syftet med mötet är att berätta om Delmos utlysning av statsbidrag 2021 för att motverka och minska segregation. Syftet är också att höra om de deltagande myndigheternas eventuella utlysningar av statsbidag som relaterar till segregation. Delmos lyfter även sitt arbete…

Nu öppnar utlysningen för 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Den 15 februari öppnar utlysningen av statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Statsbidraget är en möjlighet för dessa kommuner att fortsätta sitt arbete med att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Kommunerna kan söka bidrag för sammanlagt 160 miljoner kronor. Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2021. 

Ytterligare medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Tillväxtverket har under 2018–2020 fördelat statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.   Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 ska ta över Tillväxtverkets uppdrag med att fördela statsbidrag till de 32 kommunerna. Statsbidraget regleras i: Förordning (2018:151) om statsbidrag…

Färgglada Klossar.

Så kan du förbereda dig inför utlysningen av statsbidrag 2021

Delmos kommer att utlysa årets statsbidrag under februari månad. I samband med utlysningen lanserar Delmos även ett digitalt ansökningssystem för dig som vill ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation. Det innebär att ansökningsprocessen blir enklare. I den här artikeln hittar du information om ansökan, så att du redan nu kan du börja förbereda din ansökan.

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation välkomnar en socialtjänst som…

Covid-19 kan förstärka ojämlika livsmöjligheter

Coronapandemin riskerar att fördjupa segregationen. Det framkommer i Delegationen mot segregations (Delmos) nya artikelserie om covid-19 och segregation. – Hela samhället genomgår en stor utmaning just nu, och även om vi är mitt uppe i krisen behöver vi samla befintlig kunskap och låta den styra vad som görs framöver, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  
Manne Gerell

Covid-19, segregation och brottslighet

I den här artikeln redogör Manne Gerell för hur coronapandemin påverkar segregationen och brottsligheten. Brottsligheten minskade i början av pandemin, men återgick sedan till ungefär samma nivåer som före utbrottet. På längre sikt finns det en risk att de ekonomiska…

Back To Top