skip to Main Content
Jesper Bornlinder Thiborg, Analytiker Och Nina Olsson, Processledare På Delmos, Om Hur Segregationen Har Påverkats Av Coronapandemin.

Ny artikelserie: hur påverkas segregationen av coronapandemin?

Mycket tyder på att den pågående coronapandemin drabbar människor i samhället olika. Det finns till exempel skillnader i risken att utsättas för smitta och möjligheten att isolera sig. Men vad kan pandemin leda till på lång sikt? Delmos har bett flera forskare och myndigheter att, utifrån sina perspektiv, analysera och resonera om hur covid-19 påverkar segregationen och vad som kan göras åt det.

Delegationen mot segregation besöker Södertälje

Den 16 oktober besöker Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Södertälje kommun tillsammans med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister. Syftet med besöket är att ta del av Södertäljes arbete för att minska och motverka segregation.

Samråd med civilsamhället: coronavirusets påverkan på segregation

Under juni genomförde Delmos tillsammans med NOD två samråd med organisationer från det civila samhället med anledning av den pågående pandemins konsekvenser på segregationen. Samråden följdes av att NOD bistod Delmos i att ta fram ett fördjupande underlag kring frågorna…

Delmos bygger system för att följa upp segregationens utveckling

Delegationen mot segregation har påbörjat arbetet med att bygga ett webbaserat system för uppföljning av segregationen i Sverige. Systemet blir först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet kommer att…

Viktiga datum för de som tilldelats statsbidrag 2020

Tidsramar, krav på rapportering och deadlines. Det är några av de saker som de organisationer som har beviljats bidrag av Delmos behöver förhålla sig till. Här listar vi viktiga datum och förklarar vilka rapporter du behöver förbereda. Utbetalningen för statsbidragen…

Hållbara städer och samhällen - SIS-remiss 19990

Yttrande Delegationen mot segregation ställer sig positiv både till innehåll och angreppssätt i dokumentet ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Myndigheten bedömer att vägledningen ger…

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling? Det står i fokus på Agenda 2030 i Väst forumträff, där Delegationen mot segregation deltar.…

Regeringsuppdrag: Delmos ska ta fram ett index

Delegationen mot segregation har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett index för att belysa socioekonomiska faktorer. – Socioekonomisk segregation handlar om många olika aspekter som hänger ihop och förändras hela tiden. Ett index blir en viktig pusselbit…

Back To Top