skip to Main Content

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Sammanfattning Delegationen mot segregation välkomnar en socialtjänst som…

Covid-19 kan förstärka ojämlika livsmöjligheter

Coronapandemin riskerar att fördjupa segregationen. Det framkommer i Delegationen mot segregations (Delmos) nya artikelserie om covid-19 och segregation. – Hela samhället genomgår en stor utmaning just nu, och även om vi är mitt uppe i krisen behöver vi samla befintlig kunskap och låta den styra vad som görs framöver, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  
Manne Gerell

Covid-19, segregation och brottslighet

I den här artikeln redogör Manne Gerell för hur coronapandemin påverkar segregationen och brottsligheten. Brottsligheten minskade i början av pandemin, men återgick sedan till ungefär samma nivåer som före utbrottet. På längre sikt finns det en risk att de ekonomiska…

Så här användes statsbidragen 2020 – ideella föreningar och stiftelser

Delegationen mot segregation har under 2020 fördelat statsbidrag till 38 kommuner och regioner, samt 31 ideella föreningar och stiftelser för att stödja deras arbete mot segregation. Här nedan finns information om vilken inriktning de beviljade ansökningarna har haft för ideella föreningar och…

Så här användes statsbidragen 2020 – kommuner och regioner

Delegationen mot segregation har under 2020 fördelat statsbidrag till 38 kommuner och regioner, samt 31 ideella föreningar och stiftelser för att stödja deras arbete mot segregation. Här nedan finns information om vilken inriktning de beviljade ansökningarna har haft för kommuner…

Nya förslag kan minska skolsegregationen

Under de senaste decennierna har skolsegregationen ökat, och familjebakgrunden spelar en allt större roll för skolresultaten. Delegationen mot segregation välkomnar därför två nya utredningar som kan bidra till att minska skolsegregationen. De båda utredningarna En mer likvärdig skola och Gemensamt…

Pernilla Andersson Joona

Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden?

I den här artikeln redogör Pernilla Andersson Joona för vilka konsekvenser coronapandemin kan få för segregationen på arbetsmarknaden. Vidare diskuteras även hur en sedan tidigare segregerad arbetsmarknad bidrar till att olika grupper påverkas i olika utsträckning. Andersson Joona skriver att…

Back To Top