skip to Main Content

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation 2017–2025. Under 2018 har Delegationen mot segregation, Delmos, i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem…

Reformprogram mot segregation

Reformprogram mot segregation Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. Syftet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Reformprogrammet sträcker sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar…

Rapport om lokalt arbete mot segregation

I en ny rapport presenteras en lägesbild av arbete som utförs lokalt och regionalt, samt utmaningar och möjligheter som finns kopplade till segregation. Rapporten är framtagen av den kommitté som inrättade Delegationen mot segregation. Mellan augusti och oktober 2017 träffade…

Back To Top