skip to Main Content

Delmos på "Råd för framtiden" (inställt)

Vad? Delegationen mot segregations monter på Råd för Framtiden Tid: 26-27 mars 2020 Plats: Gävle konserthus, Gävle Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå) i samarbete med Gävle kommun Brottsförebyggande rådet (Brå) arrangerar varje år "Råd för framtiden", en nationell konferens där ca…

SKL:s brottsförebyggande nätverk

Vad? SKL:s brottsförebyggande nätverk Tid: 4 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Sveriges kommuner och landsting Ulrika Pudas, processledare på Delegationen mot segregation, berättar om Delegationen mot segregations arbete på SKL:s nätverk för brottsförebyggande arbete. Nätverket består av brottsförebyggare från olika kommuner,…

Bild Från Almedalen I Visby. I Det Sitter En Massa Människor I En Trappa, Ovanför Trappan Står Det I Stora Bokstäver: #ILOVEVISBY

Almedalen: Viktigt med ett helhetsperspektiv på segregation

Samhällets aktörer måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta med flera områden samtidigt för att komma åt segregationen. Det var ett centralt budskap när Delegationen mot segregation medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Seminarierna berörde allt ifrån skolsegregation,…

Back To Top