skip to Main Content

Ytterligare medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Tillväxtverket har under 2018–2020 fördelat statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  

Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 ska ta över Tillväxtverkets uppdrag med att fördela statsbidrag till de 32 kommunerna. Statsbidraget regleras i:Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Utlysningen av statsbidraget till dessa 32 kommuner öppnar den 15 februari 2021 och stänger den 31 mars 2021.  

Syftet med statsbidraget till de 32 kommunerna 

Det finns områden i Sverige med stora socioekonomiska utmaningar som har sin grund i till exempel hög arbetslöshet, låg sysselsättningsgrad, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Syftet med statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling i de 32 kommunerna för att minska klyftorna i samhället. 

Kommuner som kan söka bidraget 

De 32 kommunerna har valts ut av regeringen för att de har områden med stora socioekonomiska utmaningar. Urvalet baseras på följande fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status: 

 • arbetslöshet 
 • sysselsättningsgrad 
 • utbildningsnivå 
 • valdeltagande. 

Följande kommuner kan söka bidraget: 

 • Borlänge 
 • Borås 
 • Botkyrka 
 • Eskilstuna 
 • Filipstad  
 • Gävle 
 • Göteborg  
 • Halmstad  
 • Helsingborg  
 • Huddinge  
 • Järfälla  
 • Jönköping  
 • Karlskrona  
 • Katrineholm 
 • Kristianstad  
 • Landskrona  
 • Linköping  
 • Malmö  
 • Motala  
 • Norrköping  
 • Nyköping  
 • Perstorp  
 • Sandviken  
 • Stockholm  
 • Södertälje  
 • Trollhättan  
 • Uddevalla  
 • Uppsala  
 • Västerås  
 • Växjö  
 • Åstorp  
 • Örebro. 

Vad kan bidrag sökas för? 

De 32 kommunerna kan under 2021 söka bidrag för följande: 

 • Att genomföra åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i de socioekonomiskt eftersatta områdena, 
 • Att ta fram en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden. 

Kommunerna bör ha ett långsiktigt och sektorsövergripande perspektiv för både planer och åtgärder. 

Möjligt belopp att söka och medfinansiering 

Delegationen mot segregation har under 2021 i uppdrag att fördela 160 miljoner kronor inom ramen för statsbidraget till de 32 kommunerna. Det finns ett fastställt belopp för varje kommun som anger hur stort bidrag respektive kommun kan söka (se länken till aktuella belopp och medfinansiering längre ner på sidan). 

För att en kommun ska kunna beviljas bidrag krävs medfinansiering från kommunen med minst tio procent av kostnaderna för de insatser som kommunen söker statsbidrag för 

Läs mer om aktuella belopp och medfinansiering. 

Ansökan 

Utlysningen av statsbidrag 2021 till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden öppnar den 15 februari och stänger den 31 mars. 

Er ansökan ska vara inlämnad till myndigheten senast den 31 mars 2021. Observera att du inte kan ansöka i e-tjänsten om just statsbidraget för 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Ansökan görs via den blankett som Delmos har skickat ut till de 32 kommunerna via Delmos nätverk. 

Vill du ta del av blanketten eller har andra frågor? Kontakta oss på bidrag@delmos.se.  

Så handlägger Delmos ansökan 

Delegationen mot segregation prioriterar i fördelningen av bidrag långsiktigt utvecklingsarbete och beaktar sektorsövergripande åtgärder. Delmos kommer också ta hänsyn till insatsernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. 

Lästips 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Faktablad om segregation 

Kunskapsöversikt om boendesegregation

Delmos rapport “En demokrati för alla?”

Artikelserie Segregation och covid-19

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Viktiga datum 

15 februari 2021: Utlysningen öppnar
31 mars 2021: Sista ansökningsdag
28 april 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021Utbetalning till de som har beviljats bidrag
30 april 2022: Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dina frågor till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00. Ange att du har frågor om statsbidrag till de 32 kommunerna. 

Senast uppdaterad : 24 feb, 2021
Back To Top